เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน (มาร์ช ช.ว.)   
  ขาวแดงรักพวกพ้องเราน้องพี่
ขาวแดงเด่นเห็นจริงทั้งหญิงชาย
สีแดงหมายถึงซึ่งโลหิต (ซ้ำ)
สีขาวบริสุทธิ์ดุจพวกเรา
ขอเชิญปวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (ซ้ำ)
ขอผลบุญที่ได้บำเพ็ญมา    
 
   มุ่งองค์สี่ยึดมั่นเป็นจุดหมาย
   พลีใจกายมอบให้สถาบันเรา(ซ้ำ)
   เราร่วมจิตฝึกหัดขจัดเขลา
   เป็นสิ่งเร้ารัดตรึงซึ่งชีวัน (ซ้ำ)
   อีกพลังแห่งจิตเหล่าข้า
   ขอ ช.ว.ก้าวหน้าสถาวร