เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน (มาร์ช ช.ว.)   
   ขาวแดงรักพวกพ้องเราน้องพี่
มุ่งองค์สี่ยึดมั่นเป็นจุดหมาย
ขาวแดงเด่นเห็นจริงทั้งหญิงชาย
พลีใจกายมอบให้สถาบันเรา(ซ้ำ)
สีแดงหมายถึงซึ่งโลหิต (ซ้ำ)
เราร่วมจิตฝึกหัดขจัดเขลา
สีขาวบริสุทธิ์ดุจพวกเรา
เป็นสิ่งเร้ารัดตรึงซึ่งชีวัน (ซ้ำ)
ขอเชิญปวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (ซ้ำ)
อีกพลังแห่งจิตเหล่าข้า
ขอผลบุญที่ได้บำเพ็ญมา
  ขอ ช.ว.ก้าวหน้าสถาวร