ปรัชญาโรงเรียน    
หัวไว    
มือใหญ่    
ใจกว้าง    
ร่างองอาจ    
สามารถในสังคม