ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ปี 2565 [ประกาศ]  
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 [ประกาศ]  
ประกวดราคาซื้อส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านดนตรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ประกาศ][เอกสารประกอบ]  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)  
ประกาศโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)  [ประกาศ ] [ปร.4] [ปร.5] [ปร.6] [TOR]
ประกาศ การคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหารในโรงเรียน
      ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบ อาคารประกอบ [ หน้า 1] [ หน้า 2]