การติดต่อ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180
โทรศัพท์ 075-381366
เว็บไซต์ http://www.chauatwit.ac.th
แผนที่ตังหน่วยงาน